Nguồn thu ngân sách từ đất của TP HCM giảm hơn 5.000 tỷ đồng

Theo giải trình thực trạng thị phần bđs địa ốc năm 2018 và cần kiến nghị giải pháp phân biệt thị phần do Hiệp hội Bất động sản Tp Hcm ban bố, nguồn thu túi tiền từ đất tại đô thành này đang sụt giảm mạnh so với năm ngoái.

Năm 2018, ước thu túi tiền từ đất khoảng 22.600 tỷ đồng. Trong đó, số thu lịch sử từ xưa dụng đất là 13.868 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,32% tổng thu túi tiền. Năm 2017, đã thu túi tiền từ đất là 27.170 tỷ đồng, chiếm 11,75% tổng thu túi tiền. Trong đó, số thu lịch sử từ xưa dụng đất là 17.905 tỷ đồng.

Như vậy, nếu so với năm 2017, số thu túi tiền từ đất đã giảm khoảng 5.139 tỷ đồng, giảm 18,9%. Nguồn thu lịch sử từ xưa dụng đất cũng giảm khoảng 4.537 tỷ đồng, tỷ lệ giảm lên tới 25,3%. 

Số tiền thu túi tiền từ đất mà các doanh nghiệp và cá nhân còn nợ đến ngày 30/11/2018 đã lên tới 3.013 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỷ trọng số thu từ đất trong tổng số thu túi tiền của phố xá năm 2018 đã sụt giảm đến 2,43% (từ một1,75% năm 2017 xuống chỉ còn 9,32% năm 2018).

Ngoài nguồn thu túi tiền từ nguồn tài nguyên đất tại Tp Hcm sụt giảm, số dự án được chấp thuận chính sách túi tiền, thừa nhận chủ túi tiền, chấp thuận túi tiền cũng đang tạo ra mờ dần.

Thống kê từ giải trình này, năm 2018 Sở Xây dựng đã trình UBND Tp Hcm kiểm duyệt 124 dự án căn hộ thời thượng chuyên dịch vụ thương mại, giảm 12,7% so với năm 2017. Trong đó, có một4 dự án chấp thuận chính sách túi tiền; thừa nhận chủ túi tiền 30 dự án; chấp thuận túi tiền 80 dự án. Năm 2018, UBND phố xá đã chấp thuận chuyển nhượng ủy quyền, mua bán, sáp nhập (M&A) 17 trên tổng số 25 dự án bđs địa ốc, giảm 15% so với năm 2017.

Vũ Lê

Sưu Tầm: Internet